Fjalar! Annonsere Emnekatalog! Nyheter!
 - infosenter
   
   
 Informasjon  Tjenestebetingelser

- Personvern
 - Datalagring
 - Tjenestebetingelser
 - Kontakt

- Annonsenettverk
 - Tredjeparts annonser
 - Bruker Fjalar Cookies?1. GODKJENNING AV BETINGELSER
Velkommen til Fjalar.no, forretningsnavn ”Sydvest Media SA” heretter kalt "selskapet", leverer tjenester til deg pĂ„ de vilkĂ„r som fĂžlger av de fĂžlgende tjenestebetingelsene ("Betingelsene"), som kan bli oppdatert av "selskapet" fra tid til annen uten varsel til deg. Du bĂžr gjennomgĂ„ Betingelsene jevnlig og se etter endringer pĂ„:

http://www.fjalar.no/informasjon/tjenestebetingelser.asp.

I tillegg, nÄr du bruker en spesiell tjeneste fra "selskapet", vil bÄde du og "selskapet" vÊre underlagt retningslinjer og bestemmelser for en slik tjeneste som mÄtte fremgÄ av erklÊringer fra "selskapet" slik disse lyder til enhver tid.
Alle slike retningslinjer og bestemmelser skal anses som en del av Betingelsene ved denne referansen. I de fleste tilfeller vil retningslinjene og bestemmelsene gjelde en spesiell del av tjenesten og disse vil vÊre til hjelp for anvendelse av Betingelsene knyttet til en slik del, men i den utstrekning det mÄtte vÊre motstrid mellom Betingelsene og noen av retningslinjene eller bestemmelsene, skal Betingelsene gÄ foran. "Selskapet" kan ogsÄ tilby tjenester fra tid til annen som er underlagt andre tjenestebetingelser. I slike tilfeller vil de aktuelle tjenestebetingelsene fremgÄ klart i tilknytning til den tjenesten de skal gjelde for.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
"Selskapet" gir for tiden brukerne gjennom sitt nettverk av ressurser tilgang til en innholdsrik samling av on-line-tjenester, inkludert forskjellige kommunikasjonsverktÞy, on-line forum, handletjenester, personlig innhold og tjenester som bÊrer "selskapets" varemerke ("Tjenesten"). Med mindre det er uttrykkelig bekreftet at noe annet skal gjelde, skal alle nye egenskaper som utvider eller forbedrer Tjenesten til enhver tid, herunder tilgang til nye omrÄder, vÊre undergitt Betingelsene. Du anses Ä akseptere at Tjenesten leveres "som den er", og at "selskapet" ikke pÄtar seg noe ansvar for tidsriktig levering, sletting, feilleveranse eller manglende lagring av brukerkommunikasjon eller personlige tilpasninger.

For Ä bruke Tjenesten mÄ du sÞrge for Ä ha tilgang til World Wide Web, enten direkte eller gjennom innretninger som sikrer tilgang til web-basert innhold, og betale for alle tjenester og/eller telefonitjenester knyttet til slik tilgang. I tillegg mÄ du selv skaffe alt nÞdvendig utstyr som sikrer slik tilgang til World Wide Web, herunder PC og modem eller andre innretninger som sikrer tilgang. Vennligst vÊr oppmerksom pÄ at "selskapet" har opprettet enkelte omrÄder av Tjenesten som inneholder voksent innhold. Du mÄ vÊre minst 18 Är for Ä gÄ inn pÄ og se slike omrÄder.

3. DINE REGISTRERINGSFORPLIKTELSER OG OPPSYN MED BARN
Som en betingelse for at du fÄr bruke Tjenesten, aksepterer du Ä:

(a) oppgi riktig, presis, aktuell og komplett informasjon om deg selv der dette etterspÞrres pÄ Tjenestens registreringsskjema (slik informasjon betegnes som "Registrerte Data") og

(b) opprettholde og raskt oppdatere Registrerte Data slik at disse er riktige, presise, aktuelle og komplette. Hvis du oppgir informasjon som ikke er riktig, upresis, ikke aktuell eller ikke komplett eller "selskapet" har rimelig grunn til Ă„ anta at slik informasjon ikke er riktig, presis, aktuell eller ikke er komplett, skal "selskapet" ha rett til Ă„ suspendere eller avslutte din konto og nekte enhver aktuell eller fremtidig bruk av Tjenesten (eller noen del av denne).

"Selskapet" er opptatt av sikkerheten og personlige rettigheter til alle sine brukere, sÊrlig barn. Av denne grunn mÄ foreldre som Þnsker Ä tilby sine barn tilgang til Tjenesten, hjelpe dem med Ä sette opp aktuelle konti og fÞre tilsyn med deres tilgang til Tjenesten. Ved Ä gi dine barn tilgang til Tjenesten, vil de fÄ mulighet til Ä benytte seg av hele Tjenesten, herunder e-post, oppslagstavler, grupper, umiddelbare meldingstjenester og chat (blant annet). Vennligst husk at Tjenesten er lagt opp slik at den skal appellere til et bredt publikum. FÞlgelig, som verge, er det ditt ansvar Ä avgjÞre om en del av Tjenesten eller Innhold (som definert i punkt 6 nedenfor) er passende for ditt barn.

4. PERSONLIG SIKKERHETSREGLER
Registrerte Data og nÊrmere angitt annen informasjon om deg er underlagt vÄre regler om personopplysninger. For mer informasjon, vennligst se vÄrt fulle regelverk for personopplysninger pÄ ( http://www.fjalar.no/informasjon/personvern.asp )

5. MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET
Du vil motta passord og bli tildelt konto etter at du har fullfÞrt Tjenestens registreringsprosedyre. Du er selv ansvarlig for at ikke uvedkommende fÄr tilgang til passordet eller kontoen din og du er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som skjer ved bruk av ditt passord eller konto. Du aksepterer Ä:

(a) melde ifra til "selskapet" umiddelbart hvis det skulle skje uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen eller noe annet sikkerhetsbrudd.

(b) pÄse at du gÄr ut fra kontoen din og avslutter hver enkelt sesjon. "Selskapet" kan ikke og vil ikke stÄ ansvarlig for noe tap eller skade som mÄtte fÞlge av din manglende oppfyllelse av bestemmelsene i dette punkt 5.

6. MEDLEMSADFERD
Du bekrefter at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger og annet materiale ("Innhold"), enten det er gjort offentlig tilgjengelig eller overfÞrt privat, er ansvaret til den person Innholdet stammer fra. Dette betyr at du, og ikke "selskapet", er fullt ut ansvarlig for Innhold som du laster opp, tilgjengeliggjÞr, sender via e-mail eller pÄ annen mÄte overfÞrer via Tjenesten.

"Selskapet"fÞrer ikke kontroll med Innhold som blir gjort tilgjengelig via Tjenesten, og gir fÞlgelig ikke noen garanti for riktigheten av integriteten av og kvaliteten av slikt Innhold. Du aksepterer at ved Ä benytte Tjenesten kan du bli utsatt for innhold som er stÞtende, usÞmmelig eller upassende. "Selskapet" vil ikke under noen omstendighet vÊre ansvarlig pÄ noen mÄte for noe Innhold, herunder, men ikke begrenset til, for enhver feil eller unnlatelse eller mangel i Innholdet, eller for noe tap eller skade av en hvilken som helst type som mÄtte oppstÄ som fÞlge av bruk av Innholdet som er gjort tilgjengelig, sendt pr e-post eller pÄ annen mÄte overfÞrt via Tjenesten.

Du forplikter deg til ikke Ă„ bruke Tjenesten til Ă„:

laste opp, tilgjengeliggjÞre, sende pÄ e-post, F-post eller pÄ annen mÄte overfÞre noe innhold som er ulovlig, skadelig, truende, misbruke, sjikanerende, Êrekrenkende, vulgÊrt, obskÞnt, nÊrgÄende eller pÄtrengende pÄ noen annens privatliv, hatefullt, rasistisk, etnisk - eller pÄ annen mÄte stÞtende;
skade mindreÄrige pÄ noen mÄte;

utgi seg for Ä vÊre en person eller en juridisk enhet/organ, herunder, men ikke begrenset til, en representant for "selskapet", forumleder, guide eller vert, eller uautorisert eller pÄ annen mÄte gi feilaktig inntrykk av din tilknytning til en person eller en juridisk enhet/organ;

forfalske avsendere eller pÄ annen mÄte manipulere noe som kan identifisere en person for Ä tilslÞre opprinnelsen av Innhold som er overfÞrt gjennom Tjenesten;
laste opp, tilgjengeliggjÞre, sende pÄ e-post eller pÄ annen mÄte overfÞre noe Innhold som du ikke har rett til Ä overfÞre i henhold til lovgivning eller i henhold til kontrakt eller betrodd forhold (slik som innside-informasjon, proprietÊr eller konfidensiell informasjon som man mÄtte ha fÄtt tilgang til som del av et ansettelsesforhold eller under en konfidensialitetsavtale);

laste opp, tilgjengeliggjÞre, sende pÄ e-post eller pÄ annen mÄte overfÞre noe Innhold som representerer et inngrep i patentrettigheter, varemerke, forretningshemmeligheter, copyright eller annen proprietÊr rettighet ("Rettigheter") tilhÞrende en annen part;

laste opp, tilgjengeliggjÞre, sende e-post eller pÄ annen mÄte overfÞre ikke etterspurt eller ikke autorisert markedsfÞring, promoterende materiell, sÞppelpost, "spam", kjedebrev eller "pyramider" eller noen annen form for tilbud, med unntak av slike omrÄder (slik som handlesteder) som er bestemt for slikt formÄl;

laste opp, tilgjengeliggjÞre, sende pÄ e-post eller pÄ annen mÄte overfÞre materiale som inneholder programvare-viruser eller annen computerkoding, filer eller programmer som er bygget for Ä avbryte, skade, Þdelegge eller begrense funksjonalitet i noe programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

avbryte normal flyt av dialog, forÄrsake at skjermbildet ruller raskere enn det andre brukere av Tjenesten kan skrive, eller pÄ annen mÄte opptre slik at dette negativt kan pÄvirke andre brukeres mulighet til Ä reelt delta i sanntidskommunikasjon;

bryte inn i eller avbryte Tjenesten eller servere eller nettverk knyttet til Tjenesten, eller nekte Ă„ adlyde noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser i nettverket knyttet til Tjenesten;

med eller uten hensikt bryte eller overtre gjeldende lovgivning eller forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, forskrifter gitt av en verdipapirbĂžrs;

ramme eller pÄ annen mÄte sjikanere en annen person;

eller samle eller lagre persondata om andre brukere.

Du aksepterer at "selskapet" ikke foretar noen forhÄndsgjennomgang av Innhold, men at "selskapet" og dets representanter har rett til (men ingen forpliktelse) til etter sitt eget skjÞnn Ä fjerne eller flytte Innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. Uten Ä begrense det foranstÄende skal "selskapet" eller dets representanter ha rett til Ä fjerne Innhold som er i strid med Betingelsene eller pÄ annen mÄte er upassende. Du godtar at du mÄ vurdere, og bÊre all risiko forbundet med, enhver bruk av Innholdet, herunder Ä stole pÄ at dette er riktig, komplett og brukbart. I denne forbindelse bekrefter du at du ikke kan stole pÄ noe Innhold skapt av "selskapet" eller fremlagt til "selskapet", herunder uten begrensninger informasjon pÄ "selskapets" oppslagstavler, "selskapets" grupper og alle andre deler av Tjenesten.

Du bekrefter videre at du godtar at "selskapet" kan lagre Innhold og ogsÄ kan offentliggjÞre Innhold:

(a) til selskaper innenfor Sydvest Media SA-gruppen over hele verden med det formÄl Ä formidle Innhold til deg pÄ en effektiv mÄte,

(b) med det formÄl Ä administrere din konto pÄ en ordentlig mÄte innenfor rammen av standard prosedyrer for "selskapet" eller gruppens selskaper fÞlger, og/eller

(c) hvis det kreves under gjeldende lov eller med rimelighet kan anses at slik lagring eller offentliggjĂžring er nĂždvendig for Ă„:

(d) opptre i henhold til rettslige prosedyrer;

(e) gjennomfĂžre Betingelsene;

(f) besvare krav om at Innhold krenker rettigheter til tredjeparter; eller

(g) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for "selskapet", dets brukere eller allmennheten.

Du bekrefter ogsÄ at den tekniske behandlingen og overfÞringen av Tjenesten, inkludert ditt Innhold, kan omfatte overfÞringer i ulike nettverk og innebÊre endringer for Ä tilpasse dette til tekniske krav hos nettverk og utrustning som man stÄr i forbindelse med. "Selskapet" forbeholder seg retten til Ä avslutte din oppkobling til hele eller deler av sin Tjeneste hvis du pÄ noe tidspunkt skulle trekke tilbake din aksept av bestemmelsene i dette punktet.

7. SPESIELL PÅMINNELSE FOR INTERNASJONAL BRUK
Internett er etter sin karakter globalt, og du forplikter deg til Ă„ fĂžlge all lokal lovgivning og regelverk for online adferd og akseptabelt Innhold. Spesielt godtar du Ă„ fĂžlge gjeldende lovverk vedrĂžrende overfĂžring av tekniske data eksportert fra Norge og ditt hjemland (hvis dette er et annet enn de fĂžr nevnte). NĂ„r du besĂžker et internasjonalt nettsted fra "selskapet", er du bundet av Betingelsene og lovverket som gjelder for det aktuelle nettstedet.

8. OFFENTLIG INNHOLD GJORT TILGJENGELIG FOR "SELSKAPET"
(a) I forhold til Betingelsene betyr "offentlig tilgjengelige omrÄder" av Tjenesten slike omrÄder som er tilgjengelig for allmennheten. Som eksempel, et alminnelig tilgjengelig omrÄde av Tjenesten inkluderer offentlige grupper og oppslagstavler, men vil ikke inkludere ikke listede grupper eller private kommunikasjonstjenester slik som post og "selskapet" fremtidige tjenester.

(b) Med hensyn til Innhold som du velger Ä tilgjengeliggjÞre for inkludering i et alminnelig tilgjengelig omrÄde av "selskapet" -grupper eller som bestÄr av fotografier eller grafikk som du velger Ä gjÞre tilgjengelig pÄ andre omrÄder av Tjenesten som er tilgjengelig for allmennheten, gir du "selskapet" en verdensomfattende gratis ikke-eksklusiv lisens til Ä kopiere, endre, tilpasse og publisere slikt Innhold pÄ Tjenesten utelukkende for det formÄl Ä vise, formidle og promovere den aktuelle gruppen der slikt innhold ble fremlagt eller, med tanke pÄ foto og grafikk, utelukkende for det formÄl som foto og grafikk ble gjort tilgjengelig for Tjenesten. Denne lisensen gjelder bare sÄ lenge du velger Ä inkludere slikt Innhold pÄ Tjenesten og skal opphÞre fra det tidspunkt du sletter slikt Innhold fra Tjenesten.

(c) Med hensyn til alt annet Innhold du velger Ä tilgjengeliggjÞre til andre allment tilgjengelige omrÄder av Tjenesten, gir du "selskapet" en gratis, evigvarende, irreversibel og ikke-eksklusiv lisens som ogsÄ kan viderelisensieres og som omfatter bruk, gjengivelse, endring, tilpasning, offentliggjÞring, oversettelse, rett til Ä skape avledede verk, distribuere, utfÞre og vise slikt Innhold (i sin helhet eller deler) over hele verden og/eller Ä inkorporere slikt Innhold i andre arbeider i enhver form, media eller teknologi som er kjent i dag eller blir utviklet senere.

9. SKADESLØSHOLDELSE
Du forplikter deg til Ä holde "selskapet" og alle dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, administrativt personale, agenter, samarbeidspartnere og andre partnere og ansatte, skadeslÞse for ethvert krav eller pÄlegg, herunder rimelige advokathonorarer, fremmet av enhver tredjepart pÄ grunn av eller som fÞlge av Innholdet som du har gjort tilgjengelig eller overfÞrt gjennom Tjenesten, din bruk av Tjenesten, din tilknytning til Tjenesten, din overtredelse av Betingelsene eller din krenkelse av andres rettigheter.

10. IKKE VIDERESALG AV TJENESTEN
Du forplikter deg til ikke Ä gjengi, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for noe kommersielt formÄl, noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til Tjenesten.

11. ALMINNELIGE RETNINGSLINJER FOR BRUK OG LAGRING
Du aksepterer at "selskapet" kan etablere alminnelige retningslinjer og sette grenser for bruk av Tjenesten, herunder uten begrensning det maksimum antall dager som e-post-meldinger, meldinger pÄ oppslagstavler eller annet opplastet Innhold, lagres av Tjenesten, maksimum antall e-post-meldinger som kan bli sendt eller mottatt fra en konto innenfor Tjenesten, maksimum stÞrrelse pÄ enhver e-post-melding som blir sendt eller mottatt av en konto innenfor Tjenesten, maksimum lagringsplass som kan bli gjort tilgjengelig pÄ en "selskapets" servere pÄ dine vegne, og maksimum antall ganger (og maksimum varighet) du kan fÄ tilgang til Tjenesten i lÞpet av en nÊrmere angitt periode. Du godtar at "selskapet" ikke skal ha noe ansvar eller forpliktelse for sletting eller manglende lagring av noen meldinger eller andre kommunikasjoner eller annet Innhold som er inkludert i eller formidlet av Tjenesten. Du godtar ogsÄ at "selskapet" forbeholder seg retten til Ä logge av konti som er inaktive for en viss periode. Videre godtar du at "selskapet" skal ha rett til Ä endre disse generelle retningslinjene og begrensningene til enhver tid etter eget skjÞnn, uten varsel.

12. ENDRINGER AV TJENESTEN
"Selskapet" forbeholder seg retten til pÄ, et hvilket som helst tidspunkt, Ä endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller en del av denne) med eller uten varsel. Du aksepterer at "selskapet" ikke skal ha ansvar overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer i, avbrudd i eller stansning av Tjenesten.

13. OPPSIGELSE
Du godtar at "selskapet", etter eget skjÞnn, kan si opp ditt passord, din konto (eller del av denne) eller bruk av Tjenesten, og fjerne og kassere ethvert Innhold innenfor Tjenesten, av enhver grunn, herunder, uten begrensning, manglende bruk eller hvis "selskapet" antar at du har overtrÄdt eller handlet i strid med ordlyden i Betingelsene. "Selskapet" kan ogsÄ etter eget skjÞnn og pÄ et hvilket som helst tidspunkt stanse Ä levere Tjenesten, eller en del av denne, med eller uten varsel. Du aksepterer at avslutningen av din tilgang til Tjenesten under enhver av bestemmelsene i Betingelsene kan skje uten varsel, og videre aksepterer og godkjenner du at "selskapet" med umiddelbar virkning kan deaktivere og slette din konto og all tilknyttet informasjon og arkivmateriale pÄ din konto og/eller stanse videre tilgang til slikt materiale eller Tjenesten. Videre godtar du at "selskapet" ikke skal vÊre ansvarlig overfor deg eller for noen tredjepart for stans i din tilgang til Tjenesten.

14. BEFATNING MED ANNONSØRER OG HANDLENDE
Korrespondanse og forretningsforbindelse med og deltakelse i promovering av annonsÞrer og handlende som du har funnet pÄ eller gjennom Tjenesten, herunder betaling og levering av varer eller tjenester, og alle andre betingelser, garantier eller innestÄelser forbundet med slike handlinger, skal anses utelukkende Ä finne sted mellom deg og de aktuelle annonsÞrer eller handlende. I den utstrekning det er tillatt under gjeldende rett, aksepterer du at:

(a) "Selskapet" skal ikke stÄ ansvarlig eller ha ansvar for noe tap eller skade av noe slag som har oppstÄtt som fÞlge av slik handel eller kommunikasjon, eller som fÞlge av at slike annonsÞrer eller handlende finnes pÄ Tjenesten, og

(b) enhver ordre som du har plassert og et enhver produktspesifikasjon og opplysning om tilgjengelighet av et produkt som fremgÄr av Tjenesten (herunder uten begrensning, "selskapet" handel) skal vÊre betinget av bekreftelse fra, og de gjeldende avtalevilkÄr for forretninger med den aktuelle handlende.

15. LINKER
Tjenesten kan tilby, eller tredjeparter kan tilby, linker til andre World Wide Web hjemmesider eller omrÄder. Da "selskapet" ikke har noen som helst kontroll over slike hjemmesider eller omrÄder, aksepterer du og godkjenner at "selskapet" ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne hjemmesider eller omrÄder, og at "selskapet" ikke godkjenner eller er ansvarlig for noe Innhold, reklame, produkter eller annet materiale pÄ eller som er tilgjengelig for slike hjemmesider eller omrÄder. Videre aksepterer og godtar du at "selskapet" ikke skal vÊre ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som er en fÞlge av eller pÄstÄs Ä vÊre en konsekvens av eller i forbindelse med eller som fÞlge av bruk av eller at man har stolt pÄ slikt Innhold, varer eller tjenester som er blitt gjort tilgjengelig gjennom en slik hjemmeside eller et slikt omrÄde.

16. "SELSKAPETS" IMMATERIELLE RETTIGHETER
Du aksepterer og godtar at Tjenesten og all nÞdvendig programvare som benyttes i forbindelse med Tjenesten ("Programvare") inneholder konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende regler om immaterielle rettigheter og annen relevant lovgivning. Videre aksepterer du og godtar at Innhold i annonser eller informasjon som presenteres til deg gjennom Tjenesten eller av annonsÞrer er beskyttet av copyrights, varemerker, tjenestemerker, patent eller andre immaterielle rettigheter og lovverk. Med unntak for det som er uttrykkelig autorisert av "selskapet" eller dets annonsÞrer, godtar du Ä ikke endre leie ut, leie, lÄne, selge, distribuere eller utvikle avledede verk basert pÄ Tjenesten eller Programvaren, verken i sin helhet eller deler av denne.

"Selskapet" gir deg en personlig, ikke-overfÞrbar, ikke-eksklusiv lisens til Ä benytte objektkode for sin Programvare pÄ en enkelt PC; forutsatt at du ikke (og heller ikke tillater noen tredjepart Ä) kopierer, modifiserer, utarbeider avledede verk av, omvendt konstruere, ta fra hverandre eller pÄ annen mÄte forsÞke Ä avdekke noen kildekode, selge, overdra viderelisensiere, gi sikkerhet i eller pÄ annen mÄte overfÞre en rett til Programvaren. Det foregÄende skal gjelde med forbehold for det som mÄtte fÞlge av gjeldende lovgivning og andre uttrykkelige rettsregler. Du aksepterer at du ikke skal endre Programvaren pÄ noen mÄte eller bruke endrede versjoner av Programvaren, herunder (uten begrensning) med det formÄl Ä oppnÄ uautorisert tilgang til Tjenesten. Du aksepterer at du ikke skal gÄ inn pÄ Tjenesten med noe hjelpemiddel annet enn gjennom det grensesnitt som tilbys av "selskapet" for Ä gÄ inn pÄ Tjenesten.

17. ANSVARSFRASKRIVELSER DU GODTAR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT:

DIN BRUK AV TJENESTEN SKJER FOR DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN TILBYS PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. SÅ LANGT DET ER MULIG UNDER GJELDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER "SELSKAPET" SEG UTTRYKKELIG ALLE KRAV, GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE FORHOLD AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER INNEFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN INNEFORSTÅTTE LØFTER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL OG BESTEMMELSER OM LEVERING AV TJENESTER INNENFOR EN STANDARD AV RIMELIG AKTPÅGIVENHET OG KUNNSKAP, ELLER OM AT DET IKKE FORELIGGER INNGREP I NOEN IMMATERIELLE RETTIGHETER.

"SELSKAPET" GIR INGEN GARANTIER ELLER INNESTÅELSER OM AT (I) TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE KRAV, (II) TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FINNE STED I TIDE, ER SIKKER OG FEILFRI, (III) AT RESULTATENE AV DET SOM KAN OPPNÅS FRA BRUK AV TJENESTEN VIL VÆRE KORREKTE OG PÅLITELIGE, (IV) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM KJØPES ELLER ER TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM TJENESTEN MØTER DINE FORVENTNINGER, OG (V) AT FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET.

MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE HENTES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN FINNER STED PÅ DITT EGET SKJØNN OG RISIKO, OG DU VIL ALENE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM MÅTTE FØLGE AV NEDLASTING AV NOE SLIKT MATERIALE.

IKKE NOE RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM GIS TIL DEG FRA "SELSKAPET" ELLER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN SKAL ANSES Å GI NOEN GARANTI ELLER ANNEN FORPLIKTELSE SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GJENGITT I DISSE BETINGELSENE.

18. ANSVARSBEGRENSNING

DU BEKREFTER UTTRYKKELIG OG GODTAR AT "SELSKAPET" IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELT ELLER KONSEKVENSTAP ELLER ANNEN FØLGESKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOOD-WILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM "SELSKAPET" HAR MOTTATT VARSEL OM MULIGHETEN FOR AT SLIKT TAP SKULLE OPPSTÅ) SOM FØLGER AV: (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTEN; (II) KOSTNADER FOR ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER ELLER TJENESTER SOM FØLGE AV AT VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER ANSKAFFET, KJØPT ELLER MOTTATT ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER MAN HAR INNGÅTT GJENNOM ELLER I TILKNYTNING TIL TJENESTEN; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRINGER I DINE SENDINGER ELLER DATA; (IV) ERKLÆRINGER ELLER HANDLINGER AV TREDJEPARTER PÅ TJENESTEN; ELLER (V) VED NOE ANNET FORHOLD KNYTTET TIL TJENESTEN.

DU AKSEPTERER AT UAVHENGIG AV ENHVER LOVREGEL ELLER BESTEMMELSE OM DET MOTSATTE, ETHVERT KRAV ELLER ÅRSAK TIL TILTAK SOM MÅTTE FØLGE AV ELLER VÆRE FORBUNDET AV BRUK AV TJENESTEN, MÅ I HENHOLD TIL BETINGELSENE VÆRE INNGITT SENEST ETT (1) ÅR ETTER AT SLIKT KRAV ELLER ÅRSAK TIL TILTAK OPPSTO FOR IKKE Å FALLE BORT MED ENDELIG VIRKNING.

19. UNNTAK OG BEGRENSNINGER
UNDER ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATES IKKE AT VISSE GARANTIER UNNTAS ELLER AT DET FORETAS BEGRENSNINGER ELLER FRASKRIVES ANSVAR FOR INDIREKTE ELLER FØLGESKADER. FØLGELIG KAN DET VÆRE AT NOEN AV DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE I PUNKT 17 OG 18 IKKE GJELDER FOR DEG.

DET FØLGER SPESIELT AV DETTE AT INGEN BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE SKAL PÅVIRKE LOVBESTEMTE RETTIGHETER FOR FORBRUKERE ELLER BEGRENSE ELLER UTELUKKE ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONLIG SKADE SOM MÅTTE FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER SVIK FRA "SELSKAPET".

20. SPESIELL ERKLÆRING FOR TJENESTER KNYTTET TIL FINANSIELLE FORHOLD

Hvis du har til hensikt Ä etablere eller slutte deg til en tjeneste, motta eller anmode om nyheter, meldinger, varsel eller annen informasjon fra Tjenesten vedrÞrende selskaper, aksjepriser, investeringer eller verdipapirer, vennligst les punkt 17 og 18 ovenfor pÄ nytt. Disse gjelder for deg. I tillegg for denne type informasjon kommer frasen "La investorene vÊre advart" til anvendelse. Tjenesten tilbys bare for informasjon og ikke noe innhold som er inkludert i Tjenesten er beregnet for handel eller investeringsformÄl. "selskapet" skal ikke ha ansvar for eller stÄ ansvarlig for riktigheten av, brukbarheten eller tilgjengeligheten av informasjon som formidles via Tjenesten, og skal ikke stÄ ansvarlig eller ha noe ansvar for handel eller investeringsbeslutninger som tas basert pÄ slik informasjon.

21. VARSEL
Varsel til deg kan bli sendt enten via e-post eller vanlig post. Tjenesten kan ogsÄ gi varsel om endringer til Betingelsene og andre forhold ved Ä vise meldinger eller linker til meldinger til deg pÄ generell basis pÄ Tjenesten. Videre kan det ogsÄ bli sendt varsler via e-post om nye og forbedrede tjenester.

22. COPYRIGHT og COPYRIGHT AGENTER
""elskapet" respekterer immaterielle rettigheter tilhÞrende andre, og vi ber om at vÄre brukere gjÞr det samme. Hvis du mener at noen av dine immaterielle rettigheter har blitt gjenstand for inngrep via Tjenesten, ber vi deg vennligst gÄ til vÄr copyright policy for Ä rapportere om problemet.

23. GENERELL INFORMASJON
Disse Betingelsene (inkludert veiledning og retningslinjer som det er referert til her) utgjÞr hele avtalen mellom deg og "selskapet" og regulerer din bruk av Tjenesten, gÄr foran alle tidligere avtaler mellom deg og "selskapet". Du kan i tillegg ogsÄ vÊre underlagt ytterligere vilkÄr og betingelser som mÄtte gjelde nÄr du bruker tilknyttede tjenester eller innhold og programvare tilhÞrende tredjepart. Betingelsene og relasjonen mellom deg og "selskapet" skal vÊre styrt av norsk rett. Du og "selskapet" aksepterer og avtaler at norske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Dersom "selskapet" skulle unnlate Ä utÞve eller kreve gjennomfÞrt en rett eller bestemmelse i Betingelsene, skal dette ikke representere noe endelig frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i Betingelsene blir ansett for Ä vÊre ugyldig av en kompetent domstol, har partene uansett avtalt at domstolen skal sÞke Ä oppfylle partenes intensjoner som reflektert i den aktuelle bestemmelsen, og de Þvrige bestemmelsene i Betingelsene skal fortsatt vÊre gyldige og bindende.

Alle overskrifter i Betingelsene er inntatt av praktiske grunner alene og skal ikke ha noen rettslig eller kontraktsmessig virkning.

24. OVERTREDELSER
Vennligst rapporter om overtredelser av Betingelsene til "selskapet" kundepleie.

   
 Personvern | TjenestevilkĂ„r | Annonsenettverk
 

Copyright  2000 - 2019 Sydvest Media SA NygĂ„rd, NO 5378 KLOKKARVIK Org. nr Norge 986 741 232