Bil | Båt | Humor | Musikk | Postkort | Reise

Ny bruker? Registrer | Registrert bruker! Logg inn 

 Natur & Friluftsliv
 
ForsideNatur & Friluftsliv > Fugler > Rødliste 2010.
 
Friluftsliv på Fjalar
 Biller
 Diverse
 Dyr
 Fiske
 Fugler
 Gresshopper
 Insekter
 Jakt
 Målere
 Sommerfugler
 Sopp
 Tovinger Tovinger (Diptera)
 Årevinger

Sponsede linker
STS Alpereiser
STS Alpereiser arrangerer skireiser til 22 skisteder i Alpene.

Amazon
Her finner du det meste innen film, musikk og bøker til en rimelig pris!

Gotogate
Spesialpriser på hotell, leiebil, pakketurer og charter

Supersaver
Hos Supersaver kan du velge mellom 3500 flyselskap, leiebiler i en rekke land, og over 80000 hoteller i hele verden.

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!


Rødliste 2010.

Artsdatabanken har nok en gang presentert en rødliste over utrydningstruede arter i Norge. Forrige liste kom i år 2006.


av Kjell Tore Vogsland    Oppdatert 10.11.2010 18:13:43   

Foto: Kjell Tore Vogsland
Del p� Facebook
annonse

Jeg skal her foreta en kort oppsummering for tilstanden hos norske fugler (Kilde: Norsk ornitologisk forening). I denne kategorien er 77 arter rødlistet.

Listen er systematisert slik at den viser hvor sterkt truet de ulike artene er. Kategoriene er satt sammen slik:

Nær truet (NT - Near Threatened) - omfatter 37 fuglearter.

Sårbar (VU - Vulnerable) - omfatter 23 arter.

Sterkt truet (EN - Endangered) - omfatter 8 arter.

Kristisk truet (CR - Critically Endangered) - omfatter 5 arter.

Regionalt utdødd (RE - Regionally Extinct) - omfatter 4 arter.

Under sistnevnte kategori har det ikke skjedd forandringer siden forrige rødliste ble lagt frem, fremdeles listes de fire samme artene opp: Kornspurv, topplerke, rapphøne og klippedue.

Heller ikke i kategorien Kritisk truet har det skjedd forandringer siden 2006, de samme fem artene går igjen også denne gang. Artene er: Dverggås, åkerriske, lomvi, hauksanger og hortulan. En kristisk truet art er beskrevet slik; "Arter i kategorien CR har ekstremt høy risiko for utdøing - 50 % sannsynlighet for de forsvinner innen tre generasjoner, minimum 10 år".

I kategorien Sterkt truet er noen stabile, mens andre kommer og går. Eksempelvis har snøugle og krykkje blitt oppjustert fra kategorien under (sårbar). Og motsatt har både lappfiskand og vepsevåk forlatt denne gruppen til fordel for kategorien Sårbar.

Sårbar er "nest mildeste" rødlistevurdering. Også her går noen ut og inn; rosenfink og alke er begge nye arter på rødlisten, mens dvergspetten forlater hele listen. Tornskate (foto) tilhørte også denne kategorien da den her ble avbildet. Men i følge årets vurdering er den nedjustert til NT (Nær truet).

Kategorien Nær truet beskrives slik: "En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid".
Nye arter inn på listen denne gangen er svartand, havhest, strandsnipe, fiskemåke, tårnseiler, trelerke og tornirisk.
Men ti arter forlot hele rødlisten, blant annet tre hakkespetter (fire om vi inkluderer dvergspett fra avsnittet over), kongeørn, fjellvåk og vandrefalk. Og om man ser på de tre sistnevnte artene, så er dette en tendens på årets rødliste. Nemlig det at levekårene har blitt forbedret for rovfuglene, dessverre så går det desto dårligere for sjøfuglene.

Mer om årets rødliste kan leses på websiden til Artsdatabanken.

Tips en venn om denne artikkelen!

Din e-post :

Ditt navn :

Mottakers e-post :

Mottakers navn :

ANNONSE

Dodo
Dodo er navnet på en utryddet fugleart, den tilhørte de såkalte drontene (Raphidae) - som var en familie av duefugler.

Elefantfugler
Elefantfugler er fellesbetegnelsen på en utdødd gruppe av strutsefugler.

Haukugle
Her sitter en haukugle og speider etter smågnagere. En vanlig posisjon for denne fuglen, noe som gjør den lett å oppdage.

Musvåk
Her sitter en musvåk og vokter sitt rede. Det er ikke mulig å se hva som måtte befinne seg under fuglens vinger, men utfra datoen vil jeg anta at små unger ligger i redet.

Eremittfugl
Eremittfuglen (Threskiornis solitarius) blir i dag betegnet som en art av ibiser. Tidligere ble den katagorisert som en drontefugl (en slags due).

Solitærfugl
Historiens eksempler på menneskehetens grådighet og tankeløshet er mange. Solitærfuglen er et av av mange offer for tankeløsheten.

Vandredue
Vandredue (Ectopistes migratorius) var en gang den absolutt mest tallrike fuglearten på verdensbasis. Likevel greide menneskene å utrydde den i løpet av en svært kort periode.

Geirfugl
Denne fuglen har blitt et symbol på menneskets grådighet. Fuglen ble utryddet som et resultat av overbeskatting utført av verdens verste rovdyr, mennesket.

Nøttekråke
Her har en nøttekråke plassert seg på den gamle TV-antennen min. Datoen var 24. august 2011.

Årets fugl 2011
Dette året har Norsk Ornitologisk Forening valgt den rødlistede hettemåken til Årets Fugl.

Sandsvale
Her i landet er det tre arter innen svalefamilien (Hirundinidae). Med sine 12 centimeter er sandsvalen mindre enn både låvesvale og taksvale.

Rødliste 2010.
Artsdatabanken har nok en gang presentert en rødliste over utrydningstruede arter i Norge. Forrige liste kom i år 2006.

Kortnebbgås
En vakker dag i oktober 2010 stod denne sjeldne fuglen på gressplenen, like utenfor huset mitt.

Gjerdesmett
Gjerdesmett er Norges nest minste fugl, bare "overgått" av fuglekongen.

Husk småfuglene!
Selv om vinteren nå nærmer seg sin siste fase, er det viktig å passe på at våre flyvende venner har nok å spise.

Trane
Dette bildet er ikke av beste kvalitet, men avstanden var svært lang og jeg måtte bare akseptere det resultatet som kom.

Kornkråke
Her sitter to kornkråker og hviler seg høyt oppe i et tre.

Kjernebiter
Bildet viser en kjernebiter, en sjelden fugl i finkefamillien.

Brunsisik
Dette er en "ny" fugl i den norske fauna.

Toppmeis
Denne fuglen er lett å gjenkjenne, med sin topp på hodet og kvikke opptreden.

Tornsanger
Her sitter en tornsanger og synger sine strofer.

Strandsnipe
I antall er strandsnipe den vanligeste av landets vadefugler, bestanden er anslått til omtrent 150 000 par.

Rødstjert
En rødstjert synger sine vårstrofer fra en elektrisk kabel.

Heipiplerke
Heipiplerke er, sammen med løvsangeren, den mest vanlige hekkefuglen i Norge.

Rugde
Dette er en rugde, en langnebbet fugl i snipefamilien.

Annonser
 

Hvit tigerspinner
Dette bildet viser en hvit tigerspinner, en ganske så sjelden sommerfugl i Norge. ...  Les mer!

Grått lavfly
Tidligere het denne sommerfuglen vanlig lavfly, nå er navnet endret til grått lavfly. ...  Les mer!

Harekløver
Harekløver er en karakteristisk plante, den er vanskelig å forveksle med andre arter i vår fauna. ...  Les mer!

Myske
Bildet viser planten myske, en flerårig vekst tilhørende maurefamilien. ...  Les mer!

Myskemaure
Denne planten heter myskemaure, og tilhører gruppen maurefamilien. ...  Les mer!

Vanlig furubarveps
Vanlig furubarveps (Diprion pini) er navnet på en planteveps som igjen tilhører familien barvepser (vitenskapelig navn: Diprionidae). ...  Les mer!

Høstlærfly
Som vi forstår av navnet, er dette en sommerfuglart som hører høstsesongen til. ...  Les mer!

Bredbåndet gulfly
Denne sommerfuglen heter bredbåndet gulfly, familietilhørigheten er kategori nattfly (Noctuidae). ...  Les mer!

Haukugle
Her sitter en haukugle og speider etter smågnagere. En vanlig posisjon for denne fuglen, noe som gjør den lett å oppdage. ...  Les mer!

Misteltein
Misteltein er den første planteart som ble fredet her i landet, dette skjedde i år 1956. ...  Les mer!


Annonser
 Forsiden | Annonsere | Hjelp | Legg til en side | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | SponsorAD | Personvern | Tjenestevilkår | Webmaster?
 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2018