Tobåndet vepseblomsterflue

Tobåndet vepseblomsterflue (Chrysotoxum bicinctum) blir betegnet som en middelstor blomsterflue, mellom 10 – 13 millimeter.


av Kjell Tore Vogsland    Oppdatert 07.03.2014 17:25:36   

Foto: Kjell Tore Vogsland
Del på Facebook
annonse

Vepseblomsterfluer (familien Chrysotoxum) er en gruppe som tilhører blomsterfluer (Syrphidae). Seks arter er påvist her i Norge, i verden forøvrig er omkring 90 arter kjent. Fargen på fluene, svarte og gule, gjør at de ligner noe på vepser – trolig gir dette en form for beskyttelse.

Tobåndet vepseblomsterflue finnes langs kysten, til Nordland i nord. Fluene er aktive mesteparten av sommerhalvåret, de voksne er på vingene fra mai til september. Arten besøker mange slags blomster, og treffes i / ved løv- og blandingsskog - gjerne nær ferskvann.

Bildet er tatt i Drangedal / Telemark, 4. juli 2013.