Fjellblåvinge

Fjellblåvinge (Albulina orbitulus) er en ganske vanlig sommerfuglart, i alle fall om vi ferdes oppe i fjelltraktene.


av Kjell Tore Vogsland    Oppdatert 18.03.2014 22:45:36   

Foto: Kjell Tore Vogsland
Del på Facebook
annonse

Vingespennet til denne dagakive sommerfuglen varierer fra 24 til 29 millimeter. Hann og hunn er utstyrt med ulike farger. Mens hannens overside er lyseblå med svart ytterkant, er hunnen brun med litt blått ved vingens rot. Undersiden av bakvingen har store hvite flekker, dette uten svart kjerne.

Arten finnes, som nevnt innledningsvis, i fjellområder sør i Norge. Vi finner den fra Harangervidda til Dovre / området rundt Røros. Sommerfuglen skal visstnok være veldig vanlig omkring Dovre – og nettopp der ble bildet tatt, 7. juli 2013.

Flyvetiden for fjellblåvinge er vanligvis fra juni måned og ut i august. Den flyr da på enger og områder der det vokser blomster. Spesielt planten setermjelt er attraktiv for arten, men blåmjelt er også nevnt som vertsplante for dens larver.