Kronemåler

Vi behøver ikke skru kalenderen så veldig langt tilbake før denne sommerfuglen var en stor sjeldenhet. Da var den kun sparsommelig observert i Osloområdet.


av Kjell Tore Vogsland    Oppdatert 19.03.2014 20:16:12   

Foto: Kjell Tore Vogsland
Del på Facebook
annonse

Pr. i dag er arten vanlig i området rundt Oslo, i tillegg har den ekspandert nedover kysten til Kristiansand / Vest-Agder.

Kronemåler (Chloroclystis v-ata) oppnår en vingebredde på omkring 16 – 19 millimeter, altså en relativt liten sommerfugl i sin kategori. Her i Norge opptrer arten i to generasjoner pr. år, sammenlagt dekker disse perioden fra juni til august måned. Da er den nattaktive sommerfulgen å finne i åpne skog – samt på enger og i hager / parker.

Larven til sommerfuglen lever på forskjellige planter, bjørnebær og hyll kan nevnes.
Bildet er tatt i Bamble / Telemark, 29. juli 2013. Ifølge noteringer for arten er dette en av de fåtallige registeringer i nevnte fylke. Flest registreringer i Telemark er gjort i området rundt Porsgrunn.