Boakjølsnegl

Bildet viser et bløtdyr ofte omtalt som leopardsnegl, men i mars 2011 ble boakjølsnegl det offisielle norske navnet.


av Kjell Tore Vogsland    Oppdatert 29.10.2012 12:05:06   

Foto: Kjell Tore Vogsland
Del på Facebook
annonse

Boakjølsnegl (Limax maximus) har også andre kallenavn; boasnegl, tigersnegl, kjellersnegl, stor nakensnegl for å liste opp noen.

Her i landet ble arten innført; det vil si at den trolig ankom Norge i forbindelse med import av blomster / grønnsaker. Allerede på 1800-tallet ble den registrert i enkelte kystområder i vest, men særlig siden 1990 har den spredt seg kraftig.
Pr. idag finnes den således over det meste av kongeriket, dog vanligest i kyststrøk. Naturlig opprinnelse er Vest - og Mellom Europa, men den er i dag spredt ut til en rekke verdenshjørner. Arten trives best på fuktige enger / hager og i åpen løvskog.

Sneglen blir opptil 20 centimeter lang og er dermed størst av landsneglene våre. Den skal også være raskest.

Boakjølsnegl er tvekjønnet. Det innebærer likevel befruktning med en partner, men i neste omgang legger begge egg. Sneglene dør etter egglegging, og utvikling fra nyklekt snegl til voksent individ tar minst to år. De voksne kan leve opptil tre år.

Arten viser en aggressiv adferd overfor andre snegler som måtte komme den for nær. Blant annet rapporteres det at den angriper brunskogsneglen, arten som har blitt et mareritt for mange hageeiere. Boakjølsnegl eller leopardsnegl som mange fremdeles velger å kalle den, kan således være et godt hjelpemiddel i bekjempelse av den plagsomme brunskogsneglen.

Bildet er tatt i Bamble kommune / Telemark, 11. juli 2012.