Svartskogsnegl

Svartskogsnegl (Arion ater) har vanligvis helt svart utseende, men hvite eller svarte og hvite eksemplarer finnes også (sistnevnte betegnes som meget sjelden).


av Kjell Tore Vogsland    Oppdatert 29.10.2012 12:11:30   

Foto: Kjell Tore Vogsland
Del på Facebook
annonse

Arten sorterer under gruppen bløtdyr, tilhørende landlevende lungesnegler - familiegruppen skogsnegler.
Skogsvartsnegl er vanlig over mesteparten av Norge, men opptrer hyppigest i kyststrøk. Best trives den på fuktige steder og åpne skogområder. I likhet med andre arter foretrekker den en fuktig værtype, eller om natten da luften vanligvis er fuktigere.

Sneglen kan også påtreffes i hager, men den blir vanligvis ikke betegnet som skadedyr (jfr. brunskogsnegl). Arten er tvekjønnet (hermafroditt), men det er likevel nødvendig med to eksemplarer for å kunne legge egg. Disse er da istand til å befrukte hverandre, og begge legger flere hundre egg i månedene juli og august. Det er sannsynlig at svartskogsnegl kan krysse seg med den fryktede brunskogsneglen.

Voksne eksemplarer blir opptil 15 centimeter lange.

Bildet er tatt i Bamble kommune / Telemark, 11. juli 2012.