Musikk som terapi

Som alle vet, bringer musikk frem forskjellige følelser og tanker hos mennesker. Amerikanske terapeuter har benyttet seg av dette, og deres proffesjonelle musSom alle vet, bringer musikk frem forskjellige følelser og tanker hos mennesker. Amerikanske


av Monica Frøjd    Oppdatert 01.11.2008 14:18:55   

Del på Facebook
annonse
Grunnlaget for denne type terapi begynte allerede etter første verdenskrig. Flere sykehus i USA fikk da besøk av både amatører og proffesjonelle musikere som ville glede skadede soldater og andre pasienter. Leger og sykepleiere merket fort at musikken hadde en positiv effekt på pasientene, og flere sykehus ansatte faste musikere. Etterhvert fant man ut at musikerene trengte mer innsikt og utdannelse om pasientene og miljøet rundt dem. Som et resultat av dette ble det fra 1944 mulig å utdanne seg som musikkterapaut ved Michigan Sate Universtity.


Institutosjoner og sykehus i USA tar i bruk musikk for å forbedre pasienters fysiske og psykiske helse. Teraputene velger musikk ut fra den enkelte persons tilstand, for så å sette opp en plan for pasienten. Metodene er mange og varierer fra det å lytte til musikk til å skrive musikk selv. Det blir også dannet grupper hvor pasientene kan diskutere musikk, synge eller spille instrumenter.
Undersøkelser viser balnt annet at musikken har hatt positiv effekt på pasienter med Alzheimers syndrom og pasienter under fysisk rehabelitering.Terapautene anbefaler også musikk som terapi for friske mennesker. For eksempel er det å lytte til musikk veldig avslappende og beroligene. Ønsker man noe mer spennende, er det å slå en fast rytme på et instument eller lignende også effektivt mot stress.

Kilde: www.musictherapy.org, www.althelse.com